От нашия блог: Хранителните вещества, необходими за правилното развитие на растенията

За да се развиват добре растенията и да имат висока продуктивност е важно те да получават т.нар абсолютно необходими хранителни елементи. Част от тях- въглерод, водород и кислород растенията си набавят от въздуха и водата. Останалите важни за тяхното развитие елементи, а именно макроелентите азот, фосфор, калий, калций, магнезий и сяра и микро елементите бор желязо, манган, мед, молибден и цинк, те извличат от почвата.

Тъй като с растениевъдната продукция от почвата се изнасят големи количества хранителни вещества, за да се възстановят тези загуби и за да се обогати състава, плодородието  и физико- химичните свойства на почвата, необходимите елементи се внасят под формата на торове.

С най- голямо стопанско значение са минералните торове. Това са специално произведени продукти, които съдържат във висока концентрация лесно усвоими от растенията хранителни вещества.

Основните три елемента за доброто развитие на растенията са Азот, Фосфоор и Калий.

Азотът (N) оказва най- силно влияние върху растежа на растенията. Той е безусловно необходима съставна част на растителните протеини и също така влиза в състава и на голям брой други растителни органични съединения, които играят важна физиологична роля в растенията. Недостигът на азот води до подтискане на растежа, намаляване на размера на листата, жълтеене, скъсяване на клонките, преждевременно опадване на листата, което от своя страна води до по- ниска продуктивност.

Фосфорът (P) участва във фотосинтезата, дишането, акумулирането и транспорта на енергията и уголемяването на клетките. При недостиг на фосфор се нарушава енергетичния обмен на клетките. Забавя се растежа на кореновата система и на листата, което причинява намаляване на добивите и влошаване на качеството на продукцията.

Калият (К) участва в редица жизненоважни процеси. Той стимулира нормалния ход на фотосинтезата, участва в синтеза на въглехидрати в растенията, стимулира цветообразуването, увеличава размера и декоративните качества на цветовете, регулира водния баланс. При недостигът му клетките растат неравномерно, растенията образуват къси междувъзлия с розетъчни форми. Растенията са слаби, болни на външен вид и със силно понижен цъфтеж.

Другите важни за развитието на растенията макроелементи са Калций, Сяра и Магнезий.

Калцият (Ca) е еднакво необходим за нормалното развитие на кореновата система на растенията и за развитието на надземната им маса. При недостиг растежът на растенията се задържа, корените не образуват странични разклонения и кореновите им власинки се превръщат в слизеста стъкловидна маса.

Сярата (S) е съставна част на белтъчните вещества. Тя стимулира деленето и растежа на клетките. При недостиг се задържа синтезирането на белтъчините, прекратява се дейността на клетката, намалява се съдържанието на хлорофил в листата, което води до задържане растежа на растението.

Магнезият (Mg) е градивен елемент на хлорофила в растенията. Една от важните му роли е в процеса на фотосинтеза. Дефицитът на магнезий, както всеки друг дефицит, води до намаляване на добива.

За правилното развитие на растенията, както вече споменахме, те се нуждаят, макар и в минимални количества и от шестте микроелента- желязо, бор, манган, мед, молибден и цинк.

Желязото (Fe)  подпомага процеса фотосинтеза, участва в окислитени процеси, в синтеза на протеините, подпомага процеса дишане и разграждането на нитратите до амоняк в растителния организъм. Външно признаците на железен дефицит приличат на азотен дефицит, но в случая са засегнати младите листа.

Манганът (Mn) yчаcтва в различни физиологични процеси, в образуването на хлоропласти, синтеза на хлорофил, както и в обмяната на въглехидрати. Признаците на недостиг са жилкова хлороза, развиваща се при ограничено количество на манган. С увеличаването на стреса листата получават сив метален блясък и развиват тъмни петна и некротични области по жилките. Чувствителните към недостиг на манган са житните, кореноплодните и картофите.

Цинкът (Zn) участва пряко или косвено във фотосинтезата, дишането, синтеза на хлорофил и протеини, азотния, фосфорния и въглехидратния обмен.  Недостигът на цинк се проявява върху младите листа. В ранните стадии на този дефицит те пожълтяват, а при по-зрелите се образуват дупки в междужилковите пространства. Най-характерния признак е появата на дребни листа, слабия растеж на леторастите и др.

Медта (Cu) участва в редица процеси в растителната клетка: дишане, фотосинтеза, синтез на белтъчините, въглехидратите  и витамините, азотния и фосфорен обмен и др. Недостигът на мед води до задържане на растежа и цъфтежа.

Борът (B) е градивен елемент на клетъчната стена и мембраната, играе роля при деленето и развитието на клетките, както и при развитието на репродуктивните органи. При дефицит на бор се нарушава синтеза и превръщанията на захарите и се нарушава фенолната обмяна, наблюдава се загиване на меристемните тъкани и деградация на проводящата система.

Молибденът (Mo) влияе върху формирането на плодовете и зърното и върху фосфорния метаболизъм на растенията. Недостигът на молибден инхибира растежа на растенията. Дефицитът му се проявява върху младите листа и вегетационния връх.

Внасянето на тези хранителни вещества в почвата може да става с гелообразни, течни, кристализирани и гранулирани торове.

Не бива да се забравя, обаче, че предозирането с торове и излишъкът на тези елементи може да навреди на растенията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.