МКР Монокалиев фосфат 0 52 34

водоразтворим тор 0 52 34

Високо- концентриран фосфорно- калиев тор. Препоръчва се , когато дневното снабдяване с фосфор и
калий е препоръчително, а азотното наторяване трябва да е ограничено. Напълно ратворим, не
съдържа хлор.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Калий (K2O) 52%
Фосфор (P2O5) 34%