Магнезиев нитрат

магнезиев нитрат

Магнезиевия нитрат доставя жизнено важните магнезий и азот в лесно достъпна за
растенията форма. Напълно разтворим във вода.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Нитратен азот (N-NO3) 10%
Магнезиев оксид (MgO) 16%