Калиев нитрат 13 0 46

водоразтворим тор 13 0 46

Азотно - калиев тор получен при неутрализирането на азотна киселина с калиев хидроксид. Подходящ
за всички култури и фази на развитие. Калия (K2O), подобрява устойчивостта и производителността
на растенията, а азота (NO3) е важен за цялостния растеж. Не съдържа хлор.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Азот (N) 13%
Калий (K2O) 46%