Grow Plant Liquid 25 0 0 + 2,5 % MgO + TE

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 25%
-Амонячен азот 23,63%
-Нитритен азот 1,37%
Фосфор (P2O5) 0%
Калий (K2O) 0%
Магнезий (MgO) 2%
Бор (B) 0,3%
Цинк (Zn) 0,02%
Молибден (Mo) 0,01%

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнено-житни От фаза братене до оформяне на класа 0,5-0,8 л/дка
Царевица От фаза трети лист до изметляване 0,5-0,8 л/дка
Рапица Фаза стъблообразуване до цъфтеж 0,5-0,8 л/дка
Слънчоглед От 4-ти лист до бутонизация 0,5-0,8 л/дка
Овощни дръвчета Преди цъфтеж 0,5-0,8 л/дка
Лозя При залагане на зърна и фаза прошарване 0,5-0,8 л/дка
Зеленчуци Преди цъфтеж и повторно през 14 дни 0,5-0,8 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.