Grow Plant Liquid NPK 12 6 6 + 5 % SO3 + ME

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 12%
-Нитратен азот 1,76%
-Амониев азот 3,18%
-Уреен азот 7,06%
Фосфор (P2O5) 6%
Калий (K2O) 6%
Сяра (SO3) 5%
Желязо EDTA (Fe) 0,02%
Манган (Mn) 0,025%
Цинк (Zn) 0,025%
Мед (Cu) 0,02%
Бор (B) 0,01%
Молибден (Mo) 0,002%

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнено-житни От фаза братене до оформяне на класа 0,4-0,6 л/дка
Царевица От фаза трети лист до изметляване 0,4-0,6 л/дка
Рапица Фаза стъблообразуване до цъфтеж 0,4-0,6 л/дка
Слънчоглед От 4-ти лист до бутонизация 0,4-0,6 л/дка
Овощни дръвчета Преди цъфтеж 0,4-0,6 л/дка
Лозя При залагане на зърна и фаза прошарване 0,4-0,6 л/дка
Зеленчуци Преди цъфтеж и повторно през 14 дни 0,4-0,6 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.