Grow Plant Цинк 12% ZnO + 2% MgO

хелат цинк 6%

Концентриран течен тор с 100% EDTA хелатиращи елементи. За листно приложение. Специално разработен за предотвратяване на дефицит от Цинк.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Цинк (Zn) 12%
Магнезий (MgO) 2%

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

pH 5-6
Температура на кристализация -4 °C

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнено-житни Края на братенето – до ранно вретенене 0,2-0,4 л/дка
Царевица Фаза 4-8 лист 0,2-0,4 л/дка
Овощни След цъфтеж, при първата поява на недостиг 0,1-0,2 л/дка
Лозя Преди цъфтеж 0,1-0,2 л/дка
Картофи 3 седмици след поникване 0,2-0,4 л/дка
Зелен фасул Фаза трети същински лист 0,2-0,4 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.