Grow Plant хелат Микс

хелат микс

Концентриран течен тор с 100% EDTA хелатиращи елементи. За листно приложение. Специално разработен за предотвратяване на дефицит като цяло.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Бор (B) 0,4%
Мед (Cu) 0,4%
Манган (Mn) 0,9%
Молибден (Mo) 0,04%
Цинк (Zn) 0,9%

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

pH 4-6
Температура на кристализация -6 °C

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнени култури Края на братенето – до ранно вретенене 0,2-0,4 л/дка
Царевица Фаза 4-6 лист 0,2-0,4 л/дка
Овощни След цъфтеж, при поява на първите симптоми на недостиг 0,15-0,3 л/дка
Лозя Фаза четвърти лист, преди цъфтене 0,15-0,3 л/дка
Зеленчукови Когато листата са достатъчно развити 0,15-0,3 л/дка
Бобови Фаза същински трети лист 0,2-0,4 л/дка
Картофи 3 седмици след поникване 0,2-0,4 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.