Grow Plant хелат Cu 7%

хелат мед 7%

Концентриран течен тор с 100% EDTA хелатиращи елементи. За листно приложение. Специално разработен за предотвратяване на дефицит от Мед.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Мед (Cu) 7%

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

pH 5-6
Температура на кристализация -5 °C

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнени култури Края на братенето – до ранно вретенене 0,2-0,4 л/дка
Жито, ечемик 3 седмици след поникване 0,2-0,4 л/дка
Царевица Фаза на едносантиметрово ухо 0,2-0,4 л/дка
Картофи 3 седмици след поникване 0,2-0,4 л/дка
Лозя Преди цъфтеж 0,1-0,2 л/дка
Моркови 15-20 см 0,2-0,3 л/дка
Лук 20 см 0,2-0,3 л/дка
Зелен фасул 3 трети същински лист 0,2-0,4 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.