Grow Plant хелат B 11%

хелат бор 11%

ЕО ТОР- разтвор на бор етаноламин
Концентриран течен тор с 100% EDTA хелатиращи елементи. За листно приложение. Специално разработен за предотвратяване на дефицит от Бор.

СЪДЪРЖАНИЕ:

водоразтворим
Бор, отговарящ на 150
гр/л B
11%

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

pH 7-8.5
Температура на кристализация -10 °C

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнени култури Края на братенето – до ранно вретенене 0,2-0,4 л/дка
Жито, ечемик 3 седмици след поникване 0,2-0,4 л/дка
Царевица Фаза на едносантиметрово ухо 0,2-0,4 л/дка
Картофи 3 седмици след поникване 0,2-0,4 л/дка
Лозя Преди цъфтеж 0,1-0,2 л/дка
Моркови 15-20 см 0,2-0,3 л/дка
Лук 20 см 0,2-0,3 л/дка
Зелен фасул 3 трети същински лист 0,2-0,4 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.

ДОЗА И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧВЕНО ПРИЛАГАНЕ

Прилагайте от 0,6 л до 0,8 л на декар, така че да се получи пълно покритие. За предпочитане преди формирането на
културата. Не използвайте при почвени прилагания, при които се осъществява пряк контакт със семето. Борът
приложен чрез почвата трябва да се измести в зоната на корена, за да може да се абсорбира от растението. Това може
да се постигне чрез напояване, валежи или оран.