Grow Plant Хелат

Интензивното производство на култури се нуждае от балансирано хранене, което включва не само макро, но и микроелементи. Поради дефицита на микроелементи  (Zn, Mn, Cu, B, Fe, Mo)  се получават трайни увреждания по растенията. За нуждите на растенията, Ваки-Хим ООД, произведе серията от течни торове: Grow Plant хелат

Grow Plant хелат са течни концентрирани торове, лесно усвоими от растенията и предотвратяват дефицита на микроелементи.