Grow Plant Gel Max 28 28 28 + 2% MgO + ME

гелообразен тор 282828

Grow Plant Gel 28-28-28 +2 % MgO + ME е универсален гелoобразен тор предназначен за използване през цялата вегетация на растенията. Количествата на азота, фосфора, калия, магнезия и микроелементите (Fe, Zn, Mn, Mg, B, Cu, Mo) са в необходимото количество за всяко едно растение, за да могат да задоволят всичките му нужди с продължителен ефект на действие.

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

от 2-3 кг/дка в капково и хидропоника и 200-350 гр/дка за листно приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Универсална формула, която може да се използва почти през цялото време на вегетация.

pH:

3,5-4,5

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 28%
-Нитритен азот 1,4%
-Амиден азот 26,6%
Фосфор (P2O5) 28%
Калий (K2O) 28%
Магнезий (MgO) 2%
Желязо EDTA (Fe) 0,08%
Манган (Mn) 0,04%
Цинк (Zn) 0,04%
Мед (Cu) 0,02%
Бор (B) 0,02%
Молибден (Mo) 0,002%