Grow Plant Gel Max 20 10 55 + 2% MgO + ME

гелообразен тор 201055

Grow Plant Gel 20-10-55 + 2% MgO + ME е гелoобразен изкуствен тор със завишено съдържание на калий. Той е предназначен за растенията, които са във фаза на растеж на плодовете и зреене.

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

от 2-3 кг/дка в капково и хидропоника и 200-350 гр/дка за листно приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Състави с по-високо съдържание на калий, подходящ по време на развитието на плодовете и зреенетo.

pH:

3,5-4,5

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 20%
-Нитритен азот 6,4%
-Уреен азот 13,6%
Фосфор (P2O5) 10%
Калий (K2O) 55%
Магнезий (MgO) 2%
Желязо EDTA (Fe) 0,08%
Манган (Mn) 0,04%
Цинк (Zn) 0,04%
Мед (Cu) 0,02%
Бор (B) 0,02%
Молибден (Mo) 0,002%