МАП Моноамониев фосфат 12 61 0

водоразтворим тор 12 61 0

Азотно - фосфорен, напълно разтворим минерален тор.
При фертигация в началните етапи от развитие на културите, когато растенията имат
нужда от най- големи количества фосфор. Не съдържа хлор.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Азот (N) 12%
Фосфор (P2O5) 61%