Grow Plant Sunflower Liquid NPK 7 12 15 + 2% MgO + TE + екстрат от водорасли

течен тор 7 12 15

Концентриран NPK течен тор с 100% EDTA , хелатиращи елементи и екстрат от водорасли. Разработен е за подпомагане на развитието на цъфтежа и образуването на плодовете.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 7%
-Амонячен азот 2,36%
-Нитритен азот 4,64%
Фосфор (P2O5) 12%
Калий (K2O) 15%
Магнезий (MgO) 2%
Желязо EDTA (Fe) 0,065%
Манган (Mn) 0,025%
Цинк (Zn) 0,03%
Мед (Cu) 0,02%
Бор (B) 0,035%
Молибден (Mo) 0,002%

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнено-житни Края на братенето – до ранно вретенене 0,2-0,4 л/дка
Царевица Фаза 4-8 лист 0,2-0,6 л/дка
Зеленчукови Когато листата са достатъчно развити 0,2-0,6 л/дка
Овощни След цъфтеж 0,2-0,4 л/дка
Бобови Трети същински лист 0,1-0,3 л/дка
Лозя Фаза 4-ти лист преди цъфтеж 0,2-0,3 л/дка
Картофи 3 седмици след поникване 0,2-0,6 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.