Grow Plant Cereal Liquid NPK 12 4 7 + 2% MgO + ТЕ + екстракт от водорасли

течен тор 12 4 7

Концентриран NPK течен тор с 100% ЕDTA хелатиращи елементи и екстракт от водорасли. Разработен е за предотвратяване на общ дефицит.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 12%
-Амонячен азот 0,8%
-Нитритен азот 0,6%
-Уреен азот 10,6%
Фосфор (P2O5) 4%
Калий (K2O) 7%
Магнезий (MgO) 2%
Желязо EDTA (Fe) 0,06%
Манган (Mn) 0,03%
Цинк (Zn) 0,045%
Мед (Cu) 0,025%
Бор (B) 0,03%
Молибден (Mo) 0,002%

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнени култури Края на братенето – до ранно вретенене 0,2-0,4 л/дка
Царевица Фаза 4-8 лист 0,2-0,6 л/дка
Зеленчукови Когато листата са достатъчно развити 0,2-0,6 л/дка
Овощни След цъфтеж 0,2-0,4 л/дка
Лозя Фаза 4-ти лист преди цъфтеж 0,2-0,3 л/дка
Бобови Трети същински лист 0,1-0,3 л/дка
Картофи 3 седмици след поникване 0,2-0,6 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.