Grow Plant Liquid NP 4 – 20 + 0,5% Zn

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 4%
-Амониев азот 4%
Фосфор (P2O5) 20%
Цинк (Zn) 0,5%

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Зърнено-житни В началото на вегетацията, от фаза братене до оформяне на класа 0,4-0,6 л/дка
Царевица От фаза трети лист до изметляване 0,4-0,6 л/дка
Рапица Фаза стъблообразуване до цъфтеж, 4-8 лист 0,4-0,6 л/дка
Слънчоглед От 4-ти лист до бутонизация 0,4-0,6 л/дка
Овощни дръвчета Преди цъфтеж 0,4-0,6 л/дка
Лозя При цъфтеж, фаза грахово зърно 0,4-0,6 л/дка
Зеленчуци Преди цъфтеж и повторно през 14 дни 0,4-0,6 л/дка
Картофи Преди цъфтеж 0,4-0,6 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.