Grow Plant Аминокомплекс

Осигуряващ бързо и необходимо хранене за растенията, ето защо течния тор от серията Grow Plant Liquid най-вече се препоръчва за преодоляване на последствията от стреса върху културите, предизвикан от биотични и абиотични фактори.

pH:

4-6

Температура на кристализация:

-6 ℃

Относително тегло:

1.160 кг/л

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 8%
-Нитратен азот 1,17%
-Амониев азот 0,76%
-Амиден азот 6,05%
Аминокиселини 14%
Водорасли 3,6%
Фосфор (P) 4%
Калий (K2O) 4%
Желязо (Fe) 0,03%
Цинк (Zn) 0,025%
Манган(Mn) 0,02%
Мед (Cu) 0,02%
Бор (B) 0,025%
Молибден(Mo) 0,002%

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

КУЛТУРА ФАЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
Зърнени култури От поникване до фаза вретенене 0,2-0,3 л/дка 0,4-0,6 л/дка
Овощни култури След цъфтеж до образуване на плода 0,2-0,3 л/дка 0,4-0,6 л/дка
Лозя След цъфтеж 0,2-0,3 л/дка 0,4-0,6 л/дка
Зеленчукови култури При разсади - след разсаждане
Или след поникване на зеленчуци
0,2-0,3 л/дка 0,4-0,6 л/дка
Бобови култури При 10-15 см. височина на растенията 0,2-0,3 л/дка 0,4-0,6 л/дка
Картофи При 10-15 см. височина на растенията 0,2-0,3 л/дка 0,4-0,6 л/дка

*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.
* Продукта се предлага в опаковка от 1 л., 5 л. и 20 л.