Grow Plant Gel Black Energy 20-8-60 + 2% MgO + ME + аминокиселини и екстракт от водорасли

Grow Plant Gel Black Energy 20-8-60+2%MgO+ME + аминокиселини и екстракт от водорасли е минерален гел тор с високо съдържание на калий и добавени аминокиселини и екстракт от водорасли. Аминокиселините и екстракта от водорасли засилват действието на микро и макроелементите, което води до по-добри резултати.

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

от 2-5 кг/дка в капково и хидропоника и 200-350гр/дка листно приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Състави с по-високо съдържание на калий, подходящ по време на развитието на плодовете и зреенетo.

pH:

3,5-4,5

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 20%
-Нитратен азот 6,30%
-Амиден азот 13,7%
Фосфор (P2O5) 8%
Калий (K2O) 60%
Магнезий (MgO) 2%
Сяра (SO3) 30%
Желязо (Fe) 0,06%
Манган (Mn) 0,05%
Цинк (Zn) 0,035%
Мед (Cu) 0,065%
Бор (B2O3) 0,04%
Молибден (Mo) 0,002%